En bly-syre-akkumulator, også kaldet blybatterier, bly-syre-batterier og blyakkumulatorer, er et af de mest velkendte batterier på verdensplan med over 130 års brug i køretøjer. Med rødder tilbage til starten af 1800-tallet, videreudviklet igennem mere end 200 år, er det i dag verdens mest anvendte genopladelige batteri. Bly-syre batterierne bruges bl.a. som startbatteri til biler, både, gaffeltrucks, elektriske scootere, handicapkøretøjer, UPS-anlæg og andet elektronisk udstyr.

Blyakkumulatorens indhold

Bly-syre-akkumulatorer er opbygget af flade celleplader i bly, omgivet af en elektrolyt – en batterisyre, der muliggør op- og afladning. Elektrolytten består af svovlsyre og destilleret vand, der sammen danner batterisyren. Syren flyttes til og fra cellepladerne under op- og afladning. En måling af massefylden angiver batteriets ladetilstand.

Åbne bly-syre-batterier skal påfyldes vand. Blybatterier findes også i en forseglet ventilreguleret version, kaldet VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid), ofte henvist til som vedligeholdelsesfrie* blyakkumulatorer, da de ikke skal påfyldes vand. De ventilregulerede VRLA-blyakkumulatorer findes i bl.a. AGM- og gel-varianter.

*Ingen batterier er vedligeholdelsesfrie. De vil altid kræve rengøring. Batterier, poler og låg holdes rene med en våd klud, når batteriet er afbrudt. Batteriets ladespænding bør også jævnligt kontrolleres. Holdes batteriet ikke rent, kan man risikere strømlækager, der vil føre til hurtigere selvafladning, som potentielt kan kortslutte og/eller ødelægge batteriet.

Overopladning

Hvis VRLA-batterier overoplades, risikerer man at vandet i elektrolytten fordamper. Sker det, forkortes batteriets levetid, da den ikke kan genpåfyldes i lukkede batterier.

AGM-akkumulator

AGM-blyakkumulatorer (Absorbed Glass Mat) indeholder små glasmåtter mellem blypladerne, designet til at absorbere elektrolytten. Det gør batteriet mere stabilt i forhold til rystelser, hvilket giver mulighed for anvendelse i bl.a. luftfartøjer og ATV’er. Da væsken ikke er flydende, kan batteriet både stå eller ligge på siden.

Gel-akkumulator

Gel-blyakkumulatorens elektrolyt udgøres af en traditionel batteri elektrolyt iblandet siliciumdioxid, der danner en gelemasse – heraf betegnelsen ”gel”. Ligesom AGM-batterier, kan mange gel-batterier også monteres liggende grundet den faste elektrolyt.

Fordele ved blybatterier

  • Kan anvendes uden et BMS (Battery Management System)
  • Ligger i den billige ende af skalaen
  • Velkendt teknologi
  • Åbne blybatterier er et standardprodukt med standard tilbehør
  • Forseglede varianter er sikre, da syren er indkapslet og er samtidig mindre pladskrævende.

Ulemper ved blybatterier

  • Forseglede varianter tåler ikke overopladning – forkorter levetiden
  • Forseglede varianter har en opladningstid på typisk 4-16 timer
  • Dybdeafladning skader batteriet
  • Batteriets designlevetid er defineret ved en batteritemperatur på 20 grader. For hver 10 grader temperaturen hæves, halveret batteriets levetid.

Bortskaffelse

Da bly-syre-akkumulatorer indeholder giftige materialer, er det nødvendigt at bortskaffe batterierne miljørigtigt, så blyet kan genanvendes. For private, er det kommunes ansvar at sørge for indleveringsordninger, mens det for erhverv er muligt at indlevere udtjente batterier til producenter og importører. I genanvendelsesprocessen bliver batterierne knust - syren neutraliseres og man adskiller bly fra polymerer. De udvundne materialer kan herefter genbruges til bl.a. nye batterier.